Корибутівська сотня

Печатка від 1774 р.:

В полі печатки лук зі стрілою, що лежить вістрям вгору, обабіч дві восьмипроменеві зірки; згори шолом під шоломовою короною, навколо намет; згори літери: ПС, здолу літера: К.

овальна, розмір 28х25 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 51412. 1774 р.

Олег Однороженко