Корибутович Федір

князь Федір Корибутович:
Печатка від 27.9.1422:

В полі печатки знак у вигляді подвійного розгалуження згори і половини косого костурного хреста здолу.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ КНЗѦ ФЄТЬКА КРНБТОВЧ

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
GStAPKB, XX. HA, PU, Schiebl. 109, n. 68. 27.9.1422.

Публікації:
Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. – S. 77, il. B 85. 27.9.1422.

князь Федір Корибутович:
Печатка від 1432–20.1.1433:

В полі печатки знак у вигляді хреста з подвійним розгалуженням здолу.
Напис по колу: КНZА ФДЬКА КОРN

кругла, розмір 29 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 384. 20.1.1433.
MNK, Rkps 1458, karta 101, 103; Rkps 1713, karta 257. 1433 р.

Публікації:
Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. – S. 157, tab. 32, il. 322. 1433 р.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 695, tab. 9, il. 67. 1432–1433 рр.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 90, n. 59, poz. 9. 20.1.1433.
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 234, il. 392. 1433 р.
Semkowicz W. Korybutowicze i Nieświzcy. – S. 203, il. 7. 1432–1433 рр.
Sochaniewicz K. Przyczynek do rozwoju herbu ksążąt Zbarazkich. – S. 119, il. 5. 1432–1433 рр.

Олег Однороженко