Корицький Петро Якович

Корицький Петро Якович, сотник опішнянський (1694–1696):
Печатка від 1694 р.:

В полі печатки бароковий щит, на якому голова бика; праворуч літера: П.

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50932. 1694 р.

Олег Однороженко