Косаковський Іван

Косаковський Іван, земянин волинський:
Печатка від 1597 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста в супроводі двох півкіл згори та здолу.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 536, арк. 1v. 1597 р.

Олег Однороженко