Косевич Гаврило

Косевич Гаврило, боярин смоленський:
Печатка від 12.9.1499:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді літери Z в супроводі восьмипроменевої зірки праворуч.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ ГАВРИЛА КОСЄВИЧА

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 2 (12.9.1499).

Олег Однороженко