Кошка Леонтій Стефанович

Кошка Леонтій Стефанович, райця київський:
Печатка від 1639 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді двораменного хреста з похилою долішньою перекладиною над півмісяцем, що лежить рогами догори, в супроводі двох восьмипроменевих зірок; навколо щита намет.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 34v. 1639 р.

Олег Однороженко