Кошка Юхно Семенович

Кошка Юхно Семенович, пан брацлавський:
Печатка від 1523 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді хреста в супроводі чотирьох півкіл; згори літери: ЮІ.

восьмикутна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 661. 1523 р.

Олег Однороженко