Костенецький Григорій Назарович

Костенецький Григорій Назарович, сотник конотопський (1707–1727):
Печатка від 1709–1728 рр.:

В полі печатки перевернуте серце, яке обтяжено рицарським хрестиком; навколо намет, в нашоломнику три страусових пера (перевернуті здолу); згори літери: ГК, здолу літери: СК.

восьмикутна, розмір 18х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53449; спр. 53511; спр. 53514; спр. 53515; спр. 61261; спр. 61262. 1713–1728 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 589, арк. 12. 1721 р.

Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 81. 1709 р.

Олег Однороженко