Косцина Ян

Косцина Ян, земянин брацлавський:
Печатка від 1618 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому топор (герб Топор); згори літери: IK.

овальна, розмір 11х9 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 69, арк. 2. 1618 р.

Олег Однороженко