Костянтинівська сотня

Печатка від 1752–1771 рр.:

В полі печатки перехрещено спис та шаблю вістрями вправо, над якими довгий хрест, обабіч якого дві галузки; праворуч літера: П, ліворуч літера: С, здолу літера: К.

овальна, розмір 25х22 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 228v; ф. 64, оп. 1, спр. 228, арк. 5v; спр. 248, арк. 5, 11v; ф. 98, оп. 2, спр. 270, арк. 220v, 306v; спр. 307, арк. 60v; спр. 333, арк. 74v, 221v, 270v. 1752–1771 рр.

Публікації:
Ситий І. Сотенні печатки. – С. 63, мал. 2. 1753–1758 рр.

Олег Однороженко