Костюшко Хоболтовський Богдан

Костюшко Хоболтовський Богдан, земський суддя володимирський (1566–1584):
Печатка від 22.1.1571–1577:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді тризуба під хрестом; згори літери: • B • • D •.

овальна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 514. 1571 р.
ANK, AS, Teka VІІІ, Plik 23; Teka ХІІ, Plik 58, st. 415; Plik 64. 22.1.1571–18.2.1571.

Публікації:
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 301–302, il. 517. 1577 р.

Олег Однороженко