Котенок Василь

Котенок Василь, військовий канцелярист:
Печатка від 1762 р.:

В полі печатки рококовий щит, на якому олень.

овальна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52294. 1762 р.

Олег Однороженко