Ковалівка

Печатка від 1725 р.:

В полі печатки рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, обабіч дві восьмипроменеві зірки; здолу дві пальмові галузки; згори літери: ПГ, здолу літера: К.

восьмикутна, розмір 20х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56498. 1725 р.

Печатка від 1739–1756 рр.:

В полі печатки щит, на якому восьмипроменева зірка; в нашоломнику шестипроменева зірка, навколо щита намет; згори літери: ПГ, здолу літера: К.

восьмикутна, розмір 19х20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 62403; ф. 2, спр. 4739; спр. 4763; спр. 4764; спр. 4765; спр. 4771. 1746–1756 рр.
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 19 а, арк. 1. 1739 р.

Олег Однороженко