Ковальський Богдан

Ковальський Богдан, земянин київський:
Печатка від 1626 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому п’ятипелюсткова троянда.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17438. 1626 р.

Олег Однороженко