Коїленський Ждан Томкович

Коїленський Ждан Томкович, земянин волинський:
Печатка від 1569–18.2.1571:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста з загнутими кінцями над півколом, що лежить кінцями додолу; згори літери: • Z • K •.

овальна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 366, 515. 1569–1571 рр.
ANK, AS, Teka ХІІ, Plik 64. 18.2.1571.

Олег Однороженко