Козар Кондрат

Козар Кондрат (Конрад), гродський суддя брацлавський (1578–1589):
Печатка від 26.5.1586:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери П під стрілою, що лежить вістрям вгору; згори напис: КОН.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 6, арк. 2. 26.5.1586.

Олег Однороженко