Козлевський Петро

Козлевський Петро, земський суддя берестейський:
Печатка від 1644 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому мисливський ріжок; над щитом шолом під короною, навколо щита намет.

овальна, розмір 23х20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8071. 1644 р.

Олег Однороженко