Красниш

Красниш, пан радний молдавський (1458–1467), жупан (1466), господарський постільник (1458–1461), господарський дворник (1464–1467):
Печатка від 12.9.1464:

В полі печатки, оздобленому рослиноподібним візерунком, іспанський щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям додолу.
Напис по колу: + … НА КРАСНИША ДВОРН …

кругла, розмір 19 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 6179 (12.9.1464, «панъ Краснєшъ дворникъ»).

Публікації:
Bogdan I. Documentele lui Ştefan cel Mare. – Vol. I. – P. 84. 12.9.1464.
Documenta Romaniae Historica. – Seria A: Moldova. – Vol. II. – n. 123. 12.9.1464.

Олег Однороженко