Кролевецька сотня

Печатка від 1749 р.:

В полі печатки перехрещено булаву і пірнач, над якими довгий довгий хрест, обабіч дві восьмипроменеві зірки.
Напис по колу: … КРОЛЄ …

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 9605, арк. 5v. 1749 р.

Печатка від 1761 р.:

В полі печатки архангел Михайло, який стоїть на змії, в правиці тримає меч, в лівиці ваги, праворуч будинок; згори літери: ПГ, здолу літери: СК.
Напис по колу: SIGILLVM CIVITATI REGII SANСTE MICHAEL ORA PRO N

овальна, розмір 28х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 18332, арк. 7. 1761 р.

Олег Однороженко