Кропивнянська сотня

Печатка від 1771 р.:

В полі печатки перевернуте серце під короною, здолу рицарський хрест, від якого відгалужуються два пагони.
Напис по колу: ПЄЧАТЪ СОТНѢ КРОПИВѦНСКОИ

овальна, розмір 34х31 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 83, оп. 1, спр. 107, арк. 44v, 48v. 1771 р.

Олег Однороженко