Крупський Єронім

Крупський Єронім, пан волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому хрестик з потрійним розгалуженням здолу над мисливським ріжком (герб Ковнати); згори літери: НK.

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 688. 1576 р.

Олег Однороженко