Крилівська сотня

Печатка від 1752 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому літери: ПСК, навколо облямівка з колечок; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет.

овальна, розмір 28х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 126.

Олег Однороженко