Кучковський Ян

Кучковський Ян, підстароста любецький та лоївський:
Печатка від 1638 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому три вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає пес, навколо щита намет (герб Корчак).

овальна, розмір 25х20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52619. 1638 р.

Олег Однороженко