Кудрицький Парфен

Кудрицький Парфен, значковий товариш:
Печатка від 1748 р.:

В полі печатки вензель, згори забороло під короною, здолу перехрещено дві пальмові галузки.

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52270. 1748 р.

Олег Однороженко