Кумпич Мишко Войнилович

Кумпич Мишко Войнилович, боярин смоленський:
Печатка від 12.9.1499:

В полі печатки знак у вигляді паростка з вістрям стріли в середині.
Напис по колу: + МИШКОВА ПЄЧАТЬ

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 2 (12.9.1499).

Олег Однороженко