Куп’янська сотня

Печатка від 11.ІІІ.1765:

В полі печатки пагони рослин; згори літери: СП.

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1722, оп. 1, спр. 54, арк. 12v (11.ІІІ.1765, «ис Күпєнской сотєнной ратүшы»).

Олег Однороженко