Курінська сотня

Печатка від 1760–1766 рр.:

В полі печатки з хмари виходить закута в лати рука, що тримає серце, праворуч півмісяць рогами вліво, ліворуч восьмипроменева зірка.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ : СОТНѢ : КҮРѢНСКОИ

кругла, розмір 32 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 98, оп. 2, спр. 307, арк. 7v, 49v, 51; спр. 333, арк. 95v. 1760–1766 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 282.
Ярова Г. Прапор сотні Лубенського полку. – С. 209.

Олег Однороженко