Курцевич Булига Іван Ієзекіїл Дмитрович

князь Іван Ієзекіїл Дмитрович Курцевич Булига:
Печатка від 1619 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді довгого хреста, перехрещеного знаком у вигляді літери М, стрілою вістрям додолу і костурним хрестом, на основі з загнутими догори кінцями; навколо літери: ІМТ.

прямокутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 98. 1619 р.

Олег Однороженко