Кусеницький Конрад Мюнстерберг з Кусеничів

Кусеницький Конрад Мюнстерберг з Кусеничів, воєвода перемишльський (1397–1402), земянин перемишльський:
Печатка від 1402 р.:

В полі печатк и іспанський щит, на якому косий хрест.
Напис по колу: + …

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 8486 («Nos Conradus heres de Cussenicze»).

Олег Однороженко