Кутровський Микита

Кутровський Микита, земянин волинський:
Печатка від 1560 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Ѱ під хрестом і з загнутими в бік кінцями; згори напис: МИКИ.

овальна, розмір 17х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 2, арк. 2. 1560 р.

Олег Однороженко