Кутиський Гнат з Кутищ

Кутиський Гнат з Кутищ, Братишова і Низнова, земський суддя галицький (1438–1471):
Печатка від 27.2.1447–28.5.1466:

В полі печатки іспанський щит, на якому три вруба.
Напис по колу: + s • ihnat • de • cuthicza

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 146; спр. 197. 27.2.1447–28.5.1466.

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom V. – S. 211. 28.5.1466.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 27, il. 45. 28.5.1466.

Кутиський Гнат з Кутищ, Братишова і Низнова, земський суддя галицький (1438–1471):
Печатка від 17.7.1469:

В полі печатки готичний щит, на якому три вруба.
Напис по колу: * s * ihnat * de * cuthyszcza

кругла, розмір 23 мм.

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom V. – S. 216. 17.7.1469.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 27, il. 46. 17.7.1469.

Олег Однороженко