Кинбаров Панас

Кинбаров Панас, боярин смоленський:
Печатка від 16.3.1496:

В полі печатки знак у вигляді роздвоєної здолу стріли вістрям вгору з колом всередині.
Напис по колу: + … А … ИН … О … А

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 1 (16.3.1496, «Панас Кинбаров»).

Олег Однороженко