Кирдей Мильський Олізар Петрович

Кирдей Мильський Олізар Петрович, пан радний (1567–1585), господарський маршалок (1567–1585):
Печатка від 1.3.1581–1583:

В полі печатки ренесансовий щит, який розтято: в першій частині – три лілії в стовп; над щитом шолом, навколо щита намет (герб Кирдея); згори літери: LKM.

восьмикутна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6888. 1583 р.
AGAD, Perg. 8792. 1583 р.
ANK, AS, Teka ХV, Plik 7; Plik 9. 1.3.1581.

Олег Однороженко