Кирдеєвич Васько

Кирдеєвич Васько, пан волинський:
Печатка від 1.10.1366:

В полі печатки знак у вигляді хвилястої літери М під стовпом з кулькою вгорі.
Напис по колу: [П]Є[ЧА В]А[СКА КИРД]

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 254.
MNK, Rkps 1713, karta 181.

Публікації:
Грамоти ХІV ст. – C. 38–39, n. 19. 1.10.1366.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 145, мал. 127. 1.10.1366.
Piekosiński F. Heraldyka polska wiekόw średnich. – S. 296, il. 500. 1.10.1366.
Piekosiński F. Pieczęcie polskie wiekόw średnich. – S. 317, n. 484, il. 306. 1.10.1366.

Олег Однороженко