Кишеньки

Печатка від 1721–1731 рр.:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою, що лежить вістрям додолу, навколо чотири семипроменеві зірки; згори літери: ПГ, здолу літера: К.

восьмикутна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54481, арк. 146, 148. 1721 р.
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 34, арк. 79, 80v, 82, 83v. 1731 р.

Печатка від 1738–1747 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому шестипроменева зірка; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.

восьмикутна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 78; ф. 229, оп. 1, спр. 34, арк. 79, 80, 82, 83. 1738–1747 рр.

Олег Однороженко