Кисіль Дорогиницький Олександр Андрійович

Кисіль Дорогиницький Олександр Андрійович, пан волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста з потрійним розгалуженням здолу; згори літери: АK.

кругла, розмір 13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 698. 1576 р.

Кисіль Дорогиницький Олександр Андрійович, пан волинський:
Печатка від 1595 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста з потрійним розгалуженням здолу, кінці якого загнуто вліво; згори літери: АE : K.

восьмикутна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 22, арк. 3v. 1595 р.

Олег Однороженко