Кисилівська сотня

Печатка від 1753–1781 рр.:

В полі печатки булава, обабіч якої дві восьмипроменеві зірки; згори літера: С, праворуч літера: П, ліворуч літера: К.
Напис по колу: : ПЄЧАТЪ СОТНѢ • КІСЄЛЮВСКОІ •

овальна, розмір 27х25 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 13133, арк. 8v; спр. 16430, арк. 12; ф. 108, оп. 2, спр. 254, арк. 188, 212 аv; спр. 326, арк. 115v; спр. 772, арк. 34; спр. 862, арк. 7v; спр. 905, арк. 5v; спр. 925, арк. 348v; спр. 942, арк. 34, 37; спр. 948, арк. 24v; спр. 951, арк. 32; спр. 984, арк. 115; спр. 1001, арк. 29; спр. 1042, арк. 43; спр. 1058, арк. 16; спр. 1059, арк. 286, 313v; спр. 1070, арк. 20; спр. 1087, арк. 35; спр. 1105, арк. 17; спр. 1108, арк. 483v; спр. 1109, арк. 151, 189; спр. 1110, арк. 48; спр. 1112, арк. 147; спр. 1114, арк. 37, 224; спр. 1138, арк. 29; спр. 1141, арк. 22; спр. 1143, арк. 224, 313, 379; спр. 1173, арк. 12, 195v; спр. 1179, арк. 119v, 199v, 290v, 331v, 358v, 380v, 404v, 441v, 462v, 476v, 496v, 530v, 566v, 708v; спр. 1180, арк. 91v; спр. 1212, арк. 123v; спр. 1215, арк. 37v; спр. 1216, арк. 99v; спр. 1222, арк. 29v, 107v, 132v, 234v, 334v, 457v; спр. 1235, арк. 45v; спр. 1246, арк. 20v, 237v, 337v, 467v, 507v; спр. 1247, арк. 142v, 323v, 325v; спр. 1274, арк. 428v, 454v; спр. 1287, арк. 90v; спр. 1289, арк. 55v; спр. 1306, арк. 292v; спр. 1314, арк. 51v, 249v; спр. 1315, арк. 20; спр. 1355, арк. 186; спр. 1400, арк. 480; спр. 1401, арк. 105; спр. 1418, арк. 33, 72; спр. 1420, арк. 169; спр. 1427, арк. 17; спр. 1438, арк. 13; спр. 1463, арк. 171; спр. 1467, арк. 651v; спр. 1475, арк. 35v, 147; спр. 1484, арк. 77; спр. 1488, арк. 20; спр. 1495, арк. 54v; спр. 1503, арк. 36; спр. 1507, арк. 218; спр. 1576, арк. 29; спр. 1577, арк. 127; спр. 1591, арк. 26v, 59; спр. 1599, арк. 132; спр. 1612, арк. 16; спр. 1637, арк. 6; спр. 1647, арк. 148v, 155; спр. 1674, арк. 20; спр. 1681, арк. 5v; спр. 1889, арк .15. 1753–1781 рр.

Публікації:
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 10.
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 286, табл. 3, мал. 7. 1753–1781 рр.

Олег Однороженко