Китайгород

Печатка від 1721–1731 рр.:

В полі печатки костурний хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, навколо чотири восьмипроменеві зірки; згори літери: ПМ, здолу літера: К.

восьмикутна, розмір 17х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54481, арк. 198v, 199v, арк. 203v. 1721 р.
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 34, арк. 80, 83v. 1731 р.

Олег Однороженко