Київ

Печатка від 4.VI.1500–20.VIII.1653:

В полі печатки іспанський щит, на якому з хмари виходять дві руки вліво, що тримають напнутий лук зі стрілою.
Напис по колу на стрічці: S CIOWIEN * CAPITA * СIVI TERVS

кругла, розмір 32 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 241, 254, 258, 261, 263v. 3.V.1618–20.VIII.1653.
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 637. 1544 р.
AGAD, AZ, Sygn. 337, st. 39, 41, 48; Sygn. 683, st. 39. 1600–25.I.1627.

Публікації:
Антипович К. Київська міська печатка. – С. 827, 831, табл. 1, мал. 1.
Білоус Н. Київ. – С. 142–143. 1544 р.
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – С. 115.
Гречило А. Герб міста Києва. – С. 86–87.
Гречило А. Українська міська геральдика. – С. 25, мал. 5.
Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України. – С. 174–175.
Палеографический изборник. – Выпуск I. – Илл. 2.
Румянцева В., Овсієнко О. Про давні герби Києва. – С. 64.
Юркова О. Сфрагістична розвідка. – С. 93–94.
Rimša E. Heraldika. – P. 142, il. 267.
Rimša E. Heraldry. – P. 166, il. 317.
Rimša E. Pieczęcie miast. – S. 487, n. 103.

Матриця печатки від першої половини XVI ст.:

В полі печатки готичний щит, на якому з хмари виходять дві руки, що тримають напнутий лук зі стрілою.
Напис по колу: • S : CAPI CIVITA • TERRA • KIOVIE

кругла, розмір 41 мм.
висота 35 мм.
масивна пластина, спаяна з кулькою на багатогранному стовпчику з круглим отвором і зображенням вгорі герба Києва (готичний щит, на якому з хмари виходять дві руки, що тримають напнутий лук зі стрілою).
мідний сплав.
лиття, гравіювання.
вага 87,6 г.
стан збереження добрий.

Джерела:
МШ, МС-1120.

Публікації:
Ілюстрована історія Києва. – С. 133, мал.
1000 років української печатки. – С. 146–147, n. 118.

Печатка від 1585–31.VI.1624:

В полі печатки іспанський щит, на якому з хмари виходять дві руки вліво, що тримають напнутий лук зі стрілою.
Напис по колу: SIG • CAPI CIVITA TERRAE KIOVIE

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20754; спр. 20755; ф. 301, спр. 517 Л, арк. 210, 214, 218. 1585–1.XI.1623.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 81, арк. 2v. 1622 р.
AGAD, AZ, Sygn. 337, st. 4, 14, 20, 26, 29, 37. 23.IV.1619–20.IX.1622.

Публікації:
Антипович К. Київська міська печатка. – С. 827, 831–832, табл. 1, мал. 2. 27.III.1609–31.VI.1624.
Білоус Н. Київ. – С. 143–144. 1609 р.
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – С. 115.
Гречило А. Українська міська геральдика. – С. 26, мал. 4.
Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України. – С. 173.
Ілюстрована історія Києва. – С. 95, мал.
Rimša E. Pieczęcie miast. – S. 489, n. 104. 27.III.1609–31.VI.1624.

Печатка від 25.IV.1606–1639:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому виходить рука, що тримає самостріл; над щитом забороло з наметом, в нашоломнику три страусових пера.
Напис по колу: + AVTHENTICVM STEMA SIGILLI PRINCIPALIS CIVITATIS SACRAE R • M • KIIOVIENSIS

кругла, розмір 42 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 154, 155v, 156v, 167, 168, 173v, 200v, 201v, 242v, 249. 25.IV.1606–1639.

Публікації:
Антипович К. Київська міська печатка. – С. 827, 829, 832, табл. 1, мал. 3. 14.III.1630.
Білоус Н. Київ. – С. 143–144, мал. 14.III.1630.
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – С. 115. 14.III.1630.
Гречило А. Герб міста Києва. – С. 87.
Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України. – С. 175.
Ілюстрована історія Києва. – С. 125, 133, мал. 25.II.1634.
Юркова О. Сфрагістична розвідка. – С. 94.
Rimša E. Pieczęcie miast. – S. 493, il. 106. 14.III.1630.

Печатка від 1.IV.1620–11.III.1649:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому напнутий лук зі стрілою вістрям вправо.
Напис по колу: • SGIL • OFFICІІ • COSS • CIVIT • S • R • M • KIOVIEN

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20758; ф. 301, спр. 517 Л, арк. 158v, 159v, 163, 165v, 170, 176, 177v, 179v, 185v, 221v. 1.IV.1620–11.III.1649.
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 31, 36, 50; ф. 221, оп. 1, спр. 157, арк. 1v. 1638 р.
AGAD, AZ, Sygn. 337, st. 43. 26.VI.1625.

Публікації:
Антипович К. Київська міська печатка. – С. 827, 832–833, табл. 1, мал. 4. 23.I.1636–6.VIII.1646.
Білоус Н. Київ. – С. 143–145, мал. 26.VI.1625–1646.
Величко С. Літопис. – Том ІІ. – C. 96, мал.
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – С. 106–107, 115.
Гречило А. Герб міста Києва. – С. 87.
Гречило А. Міський герб Києва. – С. 6–7, мал.
Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України. – С. 175.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 326, мал. 256.
Делімарський Р. Магдебурзьке право у Києві. – С. 136, мал.
История городов и сёл УССР. Киев. – Киев, 1979. – С. 74, илл.
История Киева в трёх томах. – Том І. – Киев, 1984. – С. 282, илл.
Історія Києва у трьох томах. – Том І. – К., 1986. – С. 266, мал.
Історія міст і сіл УРСР. Київ. – К., 1968. – С. 58; мал.
Палеографический изборник. – Выпуск I. – Илл. 30.
Щербаківський Д. Реліквії старого київського самоврядування. – С. 45.
Rimša E. Pieczęcie miast. – S. 490, il. 105. 23.I.1636–6.VIII.1646.

Печатка від 4.IV.1656–1670:

В полі печатки прямокутний з загостренням здолу бароковий щит, на якому виходить рука, що тримає самостріл; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ЦАРЬСКОГО ВЄЛИЧЄСТВА МАЛОЄ РОСІИ ГРАДА КИЄВА

кругла, розмір 34 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20759; ф. 301, спр. 517 Л, арк. 268, 270, 272, 274v, 275, 278. 1657–1670 рр.
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 14, арк. 16, арк. 37v, арк. 39v, арк. 43v; спр. 9, арк. 1v; ф. 221, оп. 1, спр. 12, арк. 4, 5. 1656–1669 рр.

Публікації:
Антипович К. Київська міська печатка. – С. 827, 834, табл. 2, мал. 1. 4.IV.1656–27.III.1669.
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – С. 115. 4.IV.1656–27.III.1669.
Гречило А. Герб міста Києва. – С. 87.
Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України. – С. 175.
Делімарський Р. Магдебурзьке право у Києві. – С. 136, мал.
История Киева в трёх томах. – Том І. – Киев, 1984. – С. 282, илл.
Історія Києва у трьох томах. – Том І. – К., 1986. – С. 266, мал.
Щербаківський Д. Реліквії старого київського самоврядування. – С. 45.
Юркова О. Сфрагістична розвідка. – С. 94.
Rimša E. Pieczęcie miast. – S. 495, il. 107. 4.IV.1656–27.III.1669.

Печатка від 1671–29.I.1700:

В полі печатки прямокутний з загостренням здолу бароковий щит, на якому самостріл; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера.
Напис по колу: (+) : ПЕЧАТ МѢСКАѦ • МАІСТРАТҮ • ЕГО • Ц • В • КІЄВСКОГo • АХОА

кругла, розмір 42 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 19v, арк. 46, арк. 60v, арк. 64v, арк. 67v, арк. 70v. 1672–1694 рр.
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 13966; спр. 20760; спр. 20761; спр. 20762; спр. 20763; спр. 20764; спр. 20765; 20766; ф. 301, спр. 517 Л, арк. 281, 283, 285, 286v, 289, 291. 1675–1695 рр.

Публікації:
Алфёрова Г., Харламов В. Киев во второй половине XVII века. – С. 7, мал.
Антипович К. Київська міська печатка. – С. 827, 834–835, табл. 2, мал. 2.
Величко С. Літопис. – Том II. – С. 96, мал.
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – С. 57, табл. 5, мал. 4.
Гречило А. Герб міста Києва. – С. 86–87, мал.
Гречило А. Міський герб Києва. – С. 6–7, мал.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 326, мал. 257.
Делімарський Р. Магдебурзьке право у Києві. – С. 137, мал.
История городов и сёл УССР. Киев. – С. 74, илл.
История Киева в двух томах. – Том І. – Киев, 1964. – С. 166, илл.
История Киева в трёх томах. – Том І. – Киев, 1984. – С. 283, илл.
История Украинской ССР в десяти томах. – Том ІІІ. – Киев, 1983. – С. 255, илл.
Ілюстрована історія Києва. – С. 133, мал.
Історія Києва у двох томах. – Том І. – К., 1960. – С. 186, мал.
Історія Києва у трьох томах. – Том І. – К., 1986. – С. 268, мал.
Історія міст і сіл УРСР. Київ. – С. 58, мал.
Історія Української РСР у восьми томах. – Том ІІ. – Київ, 1979. – С. 233, мал.
Каталог документів з історії Києва. – Табл. 1, мал.
Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель святого Кирила. – С. 146, 175–176, мал.
Палеографический изборник. – Выпуск I. – Илл. 66.
Українська графіка. – С. 294, мал. 595.
Хроніка-2000. – Том LX: Святитель Петро Могила. – Табл.
Щербаківський Д. Реліквії старого київського самоврядування. – С. 45–46, мал.
Rimša E. Pieczęcie miast. – S. 497, il. 108.

Печатка від кінця XVIІ ст.:

В полі печатки прямокутний з загостренням здолу бароковий щит, на якому виходить рука, що тримає самостріл; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера.
Напис по колу: (+) ПЕЧАТ • МЕСКАѦ • МАІСТРАТ•Ү • ЕГО Ц • В • КІЕВСКІѦ ѠТЧІН.

кругла, розмір 46 мм.
висота 89 мм.
масивна пластина спаяна з довгою фігурною ручкою.
мідний сплав.
лиття, гравіювання.
вага 315,6 г.
стан збереження добрий.

Джерела:
МШ, МC-803.

Публікації:
Антипович К. Київська міська печатка. – C. 835.
Белоус Н. Sigillum Capitalis. – С. 50.
Делімарський Р. Магдебурзьке право у Києві. – С. 137, мал.
Заруба В. Гербові знаки. – С. 21.
Каменцева Е., Устюгов Н. Русская сфрагистика и геральдика. – С. 161, мал.
Оглоблін О. Герб міста Києва. – C. 49, мал.
Румянцева В. Эмблемы земель. – C. 76, илл.
Смирнов Я. Рисунки Киева. – С. 211–212.
Снимки древних русских печатей. – Выпуск I. – С. 69, илл.
Щербаківський Д. Реліквії старого київського самоврядування. – С. 46.

Печатка від 1702–1734 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому самостріл; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, обабіч дві восьмипроменеві зірки, навколо щита намет.
Напис по колу: (+) ЕГо : Ц : П : В : ПЄЧАТЬ : МѢсКАѦ : МАІcТРАТү : КІЕВсКоГо : А : Ѱ : В :

кругла, розмір 50 мм.

Джерела:
АМК, ф. 1, оп. 1, спр. 6, арк. 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 18v, 19v, 20v, 21v, 22v, 23, 25v, 31v, 32v, 33v, 34v, 35v, 36v, 37v, 38v, 39v, 46v, 47v, 48v, 49v, 50v, 51v, 54v, 55v, 56v, 57v, 58v, 59v, 60v, 61v, 62v, 63v, 64v, 65v, 66v, 67v, 68v, 69v, 70v, 77v, 78v, 79v, 80v, 81v, 88v, 89v, 90v, 91v, 95v, 96v, 97v, 98v, 101v, 103v, 105v, 106v, 107v, 108v, 111v, 112v, 113v, 114v, 115v, 116v, 117v, 118v, 119v, 120v, 121v, 122v, 123v, 124v, 125v, 126v, 127v, 128v, 129v, 133v, 134v, 135v, 136v, 137v, 138v, 139v, 140v, 141v, 142v, 146v, 147v, 148v, 149v, 150v, 151v, 152v, 153v, 154v, 155v, 156v, 157v, 158v, 159v, 160v, 161v, 162v, 163v, 166v, 167v, 168v, 169v, 170v, 171v, 172v, 176; спр. 7, арк. 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v, 19v, 20v, 21v, 22v, 23v, 24v, 25v, 26v, 27v, 28v. 1716–1718 рр.
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 297v. 1708 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 1045, арк. 86v; спр. 4826, арк. 19; спр. 4827, арк. 11; ф. 59, оп. 1, спр. 83, арк. 51v, 75v, 76v, 82v, 83v, 88v; спр. 105, арк. 1; спр. 106, арк. 9v, 10v, 14v, 15v, 17, 23v, 24v, 25v, 26v, 27v, 28v, 29v, 30v, 31v, 32v, 36v, 44v, 45v; спр. 127, арк. 6v. 1724–1734 рр.

Публікації:
Антипович К. Київська міська печатка. – С. 827, 835, табл. 2, мал. 3.
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – С. 57.
Rimša E. Pieczęcie miast. – S. 500, il. 109.

Печатка від 24.IX.1740–1754:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому самостріл; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, обабіч дві шестипроменеві зірки, навколо щита намет.
Напис по колу: * ЄѦ ІМПЄРАТоРСКОГо ВЄЛИЧЄСТВА : МАИСТРАТү КІЄВСКОГo ПЄЧАТЬ 1740 СЄНТ 24

кругла, розмір 50 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 23257; спр. 23280; спр. 50846; спр. 55764. 1741–1754 рр.

Печатка від 28.VI.1762–1784:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому самостріл; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, обабіч дві шестипроменеві зірки, навколо щита намет.
Напис по колу: * ЄѦ ІМПЄРАТоРСКОГо : ВЄЛИЧЄСТВА : МАИСТРАТү КІЄВСКОГo ПЄЧАТЬ 1762 ІЮН 28

кругла, розмір 50 мм.

Джерела:
АМК, ф. 1, оп. 2 а, спр. 7, арк. 4. 1778 р.
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 378 («Географическое описаніе города Кіева, сочиненное Кіевскаго гарнизона порутчикомъ Василіемъ Ивановичемъ Новгородцовымъ, съ прибавленіемъ описанія Кіево-Печерской лавры и всѣхъ къ оной принадлежащихъ мѣстъ, разныхъ вѣдомостей о кіевскихъ монастыряхъ и церквахъ и географическаго описанія всего Кіевскаго намѣстничества вообще и со всѣми онаго уѣздами. 1775–1786»), арк. 3 («Города жъ Подола, гдѣ жительствуютъ мѣщане, магистратская печать имѣетъ изображенїе лука съ тетивою и называется куша»), 98 («Касательно жь города Подола, гдѣ жительствуютъ мѣщане: была печать до сего съ изображеніемъ древней стрѣльбы орудїя на подобіе лука съ тетивою, называемая куша, но нынѣ болѣе она не употребляется. А кѣмъ и когда сей гербъ городу пожалованъ, вида нѣтъ»).
Историческое и топографическое описаніе Кіевской губерніи съ частнымъ описаніемъ городовъ и уѣздовъ оныя и съ приложениемъ картъ какъ губернскои, такъ городамъ и уѣздамъ, сочиненное по высочайшему повелѣнію 1787 года генваря 20 дня // Описи Київського намісництва. – С. 182 («Касательно же города Подола, гдѣ жительствуютъ мѣщане, – была печать досего съ изображеніемъ древней стрельбы орудія наподобіе лука съ тетивою, называемая куша; но нынѣ оная более не употребляется. А кемъ и когда сей гербъ городу пожалованъ – неизвѣстно»).
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 7775, арк. 2; спр. 7918, арк. 2v, 3v; спр. 8406, арк. 12v; спр. 8877, арк. 37, 171; спр. 8897, арк. 2v; спр. 9763, арк. 11v, 13v; ф. 221, оп. 1, спр. 10, арк. 53; спр. 12, арк. 9v, 86; спр. 75, арк. 20v. 1765–1781 рр.
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 7775 («Рапорты поручика Новогородцева о представлении им в канцелярию трех планов Старокиевской, Киево-Печерской крепостей и г.Киева для отправки их в Камер-коллегию и планы. Географическое описание Города Киева. 16.ІХ.1775–18.ХІІ.1775»), арк. 2 («Города жъ Подола гдѣ жителствуютъ мѣщане магистратская печать имеетъ изображение лука съ тетивою и называется куша»).
ЦДІАК, ф. 193, оп. 2, спр. 303 («Сокращенное особенное географическое описаніе Кіевской губерніи съ частными краткими жъ описаніями уѣздовъ, ея составляющихъ, съ приложеніемъ при оныхъ губернской и уѣздныхъ картъ. 1787 года генваря дня»), арк. 8 («Касательно же города Подола, гдѣ жительствуютъ мѣщане, – была печать до сего съ изображеніемъ древней стрелбы орудія, на подобіе лука съ тѣтивою, называемая куша. Но нынѣ оная болѣе не употребляется. А кѣмъ и когда сей гербъ городу пожалованъ, неизвѣстно»).
ANK, AMCh, Sygn. 972, st. 134, 165, 261, 305, 750, 830. 31.XII.1765.
MNK, Rkps 1466, karta 39; Rkps 1485. 1762–1783 рр.

Публікації:
Антипович К. Київська міська печатка. – С. 827, 835, табл. 2, мал. 4.
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – С. 115.
Государственные архивы Украинской ССР. – С. 78, илл.
Делімарський Р. Магдебурзьке право у Києві. – С. 137–138, мал.
Сборник материалов для исторической топографии Киева. – С. 125–126.
Центральный государственный исторический архив Украинской ССР в г. Киеве. – Киев, 1988. – С. 8, илл.
Щербаківський Д. Реліквії старого київського самоврядування. – С. 46.
Rimša E. Pieczęcie miast. – S. 501, il. 110.

Печатка від 1762–1780 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому самостріл; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, обабіч дві шестипроменеві зірки, навколо щита намет.
Напис по колу: * ПЕЧАТЬ МАГИСТРАТА КИЕВСКОГО : 1762

овальна, розмір 30х27 мм.

Джерела:
АМК, ф. 1, оп. 1, спр. 32, арк. 1v; оп. 2 а, спр. 8, арк. 1v. 1772–1780 рр.
ЦДІАК, ф. 63, оп. 2, спр. 46, арк. 103v; ф. 220, оп. 1, спр. 514. 1762–16.ХІІ.1779.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 288–289, табл. 4, мал. 5.
Каталог колекції документів. – С. 131–132, n. 514.
Rimša E. Pieczęcie miast. – S. 503, il. 111.

Печатка від 1772 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому самостріл; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ПМ, в правому долішньому куті літера: М.

овальна, розмір 24х21 мм.

Джерела:
АМК, ф. 1, оп. 1, спр. 33, арк. 1. 1772 р.

Печатка від 28.VIII.1787:

Напис по колу: • ПЕЧАТЬ • 1787 • ГОДА • КІЕВСКАГО • ГРАДСКАГО • ОБЩЕСТВА
В полі печатки рококовий щит, на якому самостріл; над щитом князівська корона.

овальна, розмір 37х33 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20768 (28.VIII.1787, Київ, «… и приложенїемъ градской общей печати сей листъ которой и данъ, 1787 года августа 28 дня»).

Публікації:
Гречило А. Герб міста Києва. – С. 127.

Олег Однороженко