Київська сотня

Сотенна судова військова печатка від 1701–1780 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому довгий хрест з потрійними розгалуженнями на кінцях і з прапором над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику довгий хрест з потрійними розгалуженнями на кінцях, навколо щита намет; згори літери: ПС, здолу літери: ВК.

восьмикутна, розмір 32х30 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50991 (1766); ф. 301, спр. 657 Л, арк. 10v (1701, Київ, засв. тест., «До того тєстамєнтү подписалсӕ Фєдор Лєвицкии писар козацкии києвскии», п.-в., черв.).
ЦДІАК, ф. 56, оп. 1, спр. 239, арк. 47; ф. 59, оп. 1, спр. 4484, арк. 22v, 23v, 24v; спр. 9460, арк. 4v. 1772–1780 рр.

Олег Однороженко