Київський полк

Печатка від 1730–1781 рр.:

В полі печатки серед хмар князівська корона в сяйві, праворуч на пагорбах мур з прочиненими воротами, з якого виникає рука, що тримає хрест, кінці якого прикрашено кулями, ліворуч чотири бані під хрестами.
Напис по колу: * ПОЛКОВАѦ * КІЄВСКАѦ* ПЄЧАТЬ

овальна, розмір 37х33 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 3526, арк. 4; спр. 10566, арк. 4; спр. 11517, арк. 3; спр. 12187, арк. 3; спр. 15880, арк. 4; спр. 16779, арк. 4; ф. 59, оп. 1, спр. 5552, арк. 6v; спр. 8707, арк. 4; спр. 9412, арк. 2; спр. 9433, арк. 2; спр. 9628, арк. 4; спр. 19054, арк. 8; спр. 19973, арк. 166; ф. 63, оп. 1, спр. 43, арк. 10, 16, 20, 79v; спр. 50, арк. 25; спр. 100, арк. 1v; спр. 101, арк. 2; спр. 113, арк. 1v; спр. 116, арк. 1; ф. 64, оп. 1, спр. 23, арк. 18; спр. 32, арк. 54v; спр. 51, арк. 3v, 7v, 12v, 16v, 18v, 26v, 29v, 31v, 39v, 43v, 47v; спр. 92, арк. 8v, 11v, 26v, 27v, 28v, 34v, 48v, 50v, 83v, 84v, 101v, 102v, 107v; ф. 108, оп. 2, спр. 627, арк. 62, 90v, 358, 360; спр. 1103, арк. 120v, 167v, 193v, 195v; спр. 1109, арк. 207, 208v, 210, 219, 220; спр. 1152, арк. 2v; спр. 1274, арк. 104, 159, 166, 252; спр. 1289, арк. 110v; спр. 1314, арк. 348; спр. 1352, арк. 39v, 40v, 98v, 100v, 102v, 106v, 108v, 112v, 134v, 136v, 178v, 179v, 210v, 212v, 225v, 233v, 256v, 260v, 264v, 296v, 298v, 342, 344v, 351v; спр. 1355, арк. 137v, 309v; спр. 1419, арк. 46v, 93; спр. 1420, арк. 190; спр. 1475, арк. 26v, 69, 185; спр. 1529, арк. 4v, 6; спр. 1573, арк. 205; спр. 1897, арк. 10v, 14; ф. 763, оп. 1, спр. 467, арк. 189, 194v. 1730–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 278, табл. 1, мал. 6. 1755–1781 рр.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 8.

Олег Однороженко