Київський полковий суд

Печатка від 1744–1781 рр.:

В полі печатки перехрещено два суддівських жезла, згори хрестик під шоломовою короною, обабіч і здолу п’ять шестипроменевих зірок.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ …

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 25211 (1744).
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 111; ф. 63, оп. 2, спр. 18, арк. 24; ф. 64, оп. 1, спр. 51, арк. 45v; спр. 62, арк. 38v, 41v; спр. 92, арк. 38v, 55v. 1753–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 279, табл. 2, мал. 5. 1753 р.

Печатка від 1769–1779 рр.:

В полі печатки перехрещено два суддівських жезла, згори хрестик під шоломовою короною, обабіч і здолу п’ять шестипроменевих зірок.
Напис по колу: + СҮДА ПОЛКОВОГО КИЄВСКОГО ПЄЧАТЬ

кругла, розмір 36 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 160, спр. 758, арк. 4v (1771).
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 1117, арк. 154; спр. 1591, арк. 123. 1769–1779 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 279. 1769–1779 рр.

Олег Однороженко