Лащ Тучапський Самійло

Лащ Тучапський Самійло, королівський ротмистр (1620), великий стражник коронний (1630–1646), староста овруцький (1632–1642), староста канівський (1637), староста звенигородський (1646):
Печатка від 1638 р.:

В полі печатки французький щит, на якому мур, з якого виникає лев під короною вліво, що тримає в передніх лапах кільце; над щитом шолом під шоломовою короною, навколо щита намет (герб Правда); навколо літери: SLTSO.

овальна, розмір 26х22 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17449. 1638 р.

Лащ Тучапський Самійло, королівський ротмистр (1620), великий стражник коронний (1630–1646), староста овруцький (1632–1642), староста канівський (1637), староста звенигородський (1646):
Печатка від 1640 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому мур, з якого виникає лев, що тримає в передніх лапах кільце; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає лев, що тримає в передніх лапах кільце, навколо щита намет (герб Правда).
Напис по колу: …

овальна, розмір 34х28 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17468; спр. 17470. 1640 р.

Олег Однороженко