Ласко Чернчицький Семен

Ласко Чернчицький Семен, пан волинський:
Печатка від 1548 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери М під хрестом і колом; згори напис: СЄМ.

овальна, розмір 17х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 3, арк. 14. 1548 р.

Ласко Чернчицький Семен, пан волинський:
Печатка від 1569–1576 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери М під хрестом і півколом, що лежить кінцями додолу; згори напис: СЄМ.

овальна, розмір 13х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 230v, 804. 1569–1576 рр.

Олег Однороженко