Ласко Іван Олехнович

Ласко Іван Олехнович, підстароста овруцький:
Печатка від 1569–1571 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Х з загнутими в бік горішніми кінцями, здолу шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори напис: ИВА.

овальна, розмір 16х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 63, 547. 1569–1571 рр.

Олег Однороженко