Ласко Вороновицький Василь Богданович

Ласко Вороновицький Василь Богданович, пан брацлавський:
Матриця печатки від першої половини XVIІ ст.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Х з загнутими в бік горішніми кінцями, здолу шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: WL.

восьмикутна, розмір 18,5х17 мм.
висота 2 мм.
пластина.
мідний сплав.
лиття, гравіювання.
вага 2,7 г.
стан збереження поганий.
місце знахідки поле між селами Малеве та Більче Демидівского району Рівненської області.

Джерела:
МШ, МС-1344.

Публікації:
Однороженко О. Руськая сфрагистика периода позднего Средневековья. – С. 41.

Ласко Вороновицький Василь Богданович, пан брацлавський:
Печатка від 12.9.1644:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді літери Х з загнутими в бік горішніми кінцями, здолу п’ятипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом три страусових пера; згори літери: DR.

восьмикутна, розмір 12х10 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 140, арк. 3. 12.9.1644.

Олег Однороженко