Лазарів Іван

Лазарів Іван, значковий товариш:
Печатка від 1763 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому вензель; над щитом князівська корона.

овальна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52298. 1763 р.

Олег Однороженко