Лазовський Феодосій

Лазовський Феодосій, єпископ володимирський та берестейський (1565–1576):
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді трираменного хреста з подвійним розгалуженням здолу; над щитом митра, щит тримають два ангела.
Напис по колу: ЄПИСКОП ВЛОД …

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 794, 795. 1576 р.
MNK, Rkps 1471, karta 144. 1576 р.

Олег Однороженко