Лебедевич Валеріян

Лебедевич Валеріян, городничий смілянський:
Печатка від 1693 р.:

В полі печатки серце під рицарським хрестом.

восьмикутна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 14014. 1693 р.

Олег Однороженко