Лебединське комісарство

Печатка від 1774 р.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком.
Напис по колу: • ЛЄБЄДИНСКОГО • КАМИСАРСКАГО • ПРАВЛЄНІӔ • ПЄЧАТЬ

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 1355, арк. 318, 322.

Олег Однороженко

[prisna-google-website-translator]